Info/contact >
Contact

Elk water tappunt dient  tegen het licht gehouden te worden en in kaart gebracht.

Uitvoering hiervan volgens de geldende bepalingen ISSO 55.1 / 55.2 / NEN 1006 beoordeling. Vastgesteld wordt

o.a. de temperatuur, gebruiksfrequentie en beoordeeld wordt in hoeverre bij gebruik van de watertappunten de legionellabacterie zich zou kunnen ontplooien en vermeerderen.

Uit de risico-inventarisatie wordt duidelijk of er aanpassingen gedaan dienen te worden ter verbetering van de doorstroming. Deze aanbevelinglijst kunt u afgeven aan uw eigen technische dienst / eigenbeheer of installateur.

Indien er aanpassingen nodig zijn volgt een afsluitend controle bezoek met inspectie van de gereedmelding.

Risico - inventarisatie*
* bij wet verplicht
Algemene voorwaarden