Info/contact >
Contact

Voortvloeiend uit de uitgevoerde risico-inventarisatie stelt legionella Wacht voor u een beheersplan op.

Legionella beheersing valt of staat met het goed uitvoeren en opvolgen van de beheersmaatregelen.

Het beheersplan wordt altijd op locatie aangeleverd en uitgelegd aan de door u aangewezen

verantwoordelijke medewerker. Zie ook ontzorgen.

* bij wet verplicht
Beheersplan*