Info/contact >
Contact

Een collectieve leidingwater installatie is een installatie die water beschikbaar stelt aan derden. Het water wordt dus niet alleen in huiselijke kring gebruikt. Deze installatie / collectieve leidingnet dient regelmatig te worden gecontroleerd op verschillende parameters om de gezondheid te kunnen garanderen.
Legionella Wacht heeft een overeenkomst gesloten met een geaccrediteerd laboratorium die voor Legionella Wacht op prioritair vlak zowel de monsterneming als de analyse conform de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater uitvoert.

Is alles in orde, dan ontvangt u van Legionella Wacht een certificaatnummer met de goedluidende uitkomst. Indien er een verhoging boven de wettelijke norm wordt aangetroffen zal conform NEN-6265 ons aangesloten laboratorium vaststellen of het watermonster subspecies (niet ziekte verwekkend) of pneumofiel (ziekte verwekkend) is. Onze prijzen zijn inclusief evt. Sero typering kosten (aanvullend onderzoek) .

Watermonsters