Info/contact >
Contact

De regelgeving rondom legionella waaraan ook u wellicht dient te voldoen is reeds enkele jaren van kracht. Daarmee bent u ondermeer Arbo/Vrom verplicht om in overeenstemming met de voorschriften een risico-inventarisatie uit te voeren en een beheersplan te hebben.

Periodiek watermonsters is eveneens een verplichting. Het niet voldoen aan uw zorgplicht kent hoofdelijke aansprakelijkheid.

Nu er steeds meer kennis is op het gebied van legionella stellen waterleidingnetbedrijven ( welke u het water leveren ) ter eigen bescherming eveneens controles op.  Om legionella besmetting en daarmee de veteranenziekte te voorkomen, hebben de ministeries van Leefomgeving en Transport voorschriften opgesteld waaraan een groot aantal bedrijven en instellingen dienen te voldoen. De overheid neemt deze zorgplicht rondom legionella uiterst serieus. Het kan zijn dat u niets behoeft te doen, vraag ons om een gratis toetsing. Verscherpte controles 2014 omdat bedrijven en instellingen niet voldoende op de hoogte zijn gebleken of laks zijn. In veel gevallen waar een legionella besmetting wordt herleid tot  een installatie waar de zorgplicht is verwaarloosd, blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de eigenaar of in gebruiknemer van het leidingnet voor schade van legionella besmetting. Tal van bedrijven en instellingen vallen onder deze regelgeving. Op www.ilent.nl vindt u alle informatie over legionella en haar wetten.  Laat onze adviseurs van Legionella Wacht u kosteloos van advies dienen.

www.ilent.nl
Wetgeving