Info/contact >
Contact

Om u compleet te ontzorgen bied Legionella Wacht  graag een extra service.

Nu u uw zorgplicht serieus heeft genomen ontvangt u een getuigschrift.

Een uniek document met een drieledig doel:

     Om aan te tonen dat u aan wettelijke voorschriften voldoet;
     U behoeft na 3 jaar niet opnieuw een RI / BP op te maken;
     Tijdens de controlebezoeken wordt het beheersplan op locatie gecontroleerd op naleving.

Zo nodig wordt de door u aangestelde verantwoordelijke medewerker bijgestuurd als blijkt dat de naleving niet waterdicht is.

U bent immers hoofdelijk aansprakelijk en blijft dus echt van voor tot achter compleet ontzorgt.

Het inspectierapport wordt u periodiek toegezonden zodat u als eindverantwoordelijke up to date wordt geïnformeerd.

Zo kunt u te allen tijde gerust zijn van een geheel ingedekt dienstenpakket waarbij u volledig aan de wetgeving voldoet.

Ontzorgen